ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Home Autopark Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.homeautopark.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.homeautopark.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

• Név: Home Autópark Kft.

• Székhely és levelezési cím: 1044 Budapest Megyeri út 66.

• Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.5

• Képviselője: Berényi Gergő ügyvezető

• Telefonszáma: 0036709344342

• Email címe: homeautopark@gmail.com

• Adószáma: 24838672-2-41

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.homeautopark.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2. Az www.homeautopark.com weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.3. A szerződés nyelve magyar.

1.4. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.5. Ügyfélszolgálat: Berényi Gergő
• Ügyfél szolgálati iroda helye: 1044 Budapest Megyeri út 66
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 07.00-17.00)
• Telefon: 0036709344343 
• Internet cím: www.homeautopark.com
• E-mail: homeautopark@gmail.com

ADATKEZELÉS - Regisztráció/Feliratkozás

A Főoldalon található videó letöltése regisztrációhoz kötött, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció létrejöhet az előzetes adatbekérő kitöltése esetén, egy valós e-mail cím szükséges. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A feliratkozás önkéntes, amely után egy úgynevezett automatikus üdvözlő email kiküldésére kerül sor a szolgáltató részéről. Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldalak hírelvél listájára, és újra feliratkozik, ebben az esetben nem kap üdvözlő emailt. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. a feliratkozás bármikor megszüntethető, a kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással, illetve leiratkozási szándékát az ügyfél kérheti írásban a homeautopark@gmail.com e-mail címen a szolgáltató felé.

A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a homeautopark@gmail.com e-mail címen.

Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére küldésére használjuk, csak engedély alapú e-mail marketinget végzünk.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁS/KONZULTÁCIÓ MEGRENDELÉSE ESETÉN

A szolgáltató egy darab ingyenes konzultációt/tanácsadást adhat az ügyfélnek, amit személyesen, skype-on vagy telefonon bonyolítanak le az ügyfél igénye szerint. A konzultáció nem igényel féliratkozást.

Az ügyfél továbbá megrendelő felkérheti a szolgáltatót, a szolgáltató elkészíti a megrendelő weboldalát / webshopját.

A felek írásban szerződés formájában rögzítik feltételeiket, fizetési határidőket, tartalmakat.

A szolgáltató a mindenkori ajánlatban feltüntetett elkészítési határidőt attól a naptól vállalja, amely napon visszaigazolta, hogy a megrendelő hiánytalanul a rendelkezésére bocsátotta a munka elvégzéséhez szükséges anyagokat / tartalmakat.